A Vörös Khmer

2020.09.29

A távoli Kambodzsa történelméről vajmi keveset tudunk. Pedig a délkelet-ázsiai kis ország igen gazdag történelemre tekinthet vissza, bár egyes fejezetei minden képzeletet felülmúlva borzalmasak, mint ez a történet, amely a Vörös Khmerről szól.

Kambodzsa közel száz éven át Franciaország gyarmata volt, 1953-ban nyerte el függetlenségét. A kis állam próbálta megőrizni a semlegességét a kibontakozó hidegháború forgatagában, azonban a szomszédos Vietnámban dúló háború Kambodzsára is kihatott. A vietnámi kommunisták Kambodzsa területein is tevékenykedtek, ezért az amerikaiak nem ritkán bombázták az országot. A vezetés próbált lavírozni az amerikaiak és a vietnámi kommunisták között, fenntartva a jó viszonyt mindkét féllel, azonban így sem kerülhették el a háborús pusztítást és ezzel a belpolitikai instabilitást.

A vietnámiak komolyan részt vállaltak a kambodzsai kommunizmus kiépítésében, aminek a célja az volt, hogy egy kommunista hatalomátvétel révén egy szövetséges állammal gazdagítsák a régiót. A kambodzsai kommunista mozgalomra tehát a vietnámiak döntő befolyással voltak, ezzel szemben kialakult egy másik mozgalom, méghozzá Párizsban, ahol kambodzsai baloldali diákok hozták létre saját szervezetüket. Ennek volt része Pol Pot és a későbbi Vörös Khmer vezetőinek több tagja is.

Az 1960-as évektől a kambodzsai kommunista mozgalom egyre erősebb lett,  vezetés pedig próbált leszámolni velük, de nem járt sikerrel. Ekkorra a párizsi diákok már hazatértek, és befolyásuk megnőtt a kommunisták között, akikkel Kambodzsa vidéki területeire húzódtak vissza, ahol a szegényparaszti lakosság körében népszerűbbek is voltak, de Vietnám és Kína támogatását is maguk mögött tudhatták. Itt elkezdődött a felkészülés a forradalomra és a hatalomátvételre, de ezelőtt váratlan esemény történt, 1970-ben a nacionalisták puccsot hajtottak végre a Szihanuk-rezsim ellen, és a miniszterelnök Lon Nol vette át a hatalmat.

A kommunisták, akiket már Vörös Khmernek neveztek, a kivárás mellett döntöttek. Végül a megbuktatott Norodom Szihanuk a Vörös Khmerhez fordult segítségért Lon Nol ellen. A kommunisták belementek a szövetségbe, és 1972-ben kitört a polgárháború Kambodzsában. Néhány év alatt Lon Nol rendszere összeomlott, s 1975-ben a Vörös Khmer elfoglalta a fővárost, Phnom Penh-t és átvette a hatalmat az egész ország felett. A polgárháború idején Pol Pot a párton belül kiépítette egyeduralmát és leszámolt azokkal, akik nem voltak a feltétlen hívei, most pedig az ország egyedüli urává vált, és megvalósíthatta radikális elképzeléseit.

A Vörös Khmer teljes politikai, gazdasági és társadalmi átalakítást hirdetett meg. A lakosságot két részre osztották a "régi" és az "új" emberekre. A régiek közé tartoztak a vidéki parasztság és a szegényebb munkásság, míg az újak közé mindenki más, s ők egyben az állam ellenségei is voltak, akiket egyszerűen el akartak pusztítani. Első számú célpontok volt a városi lakosság, a tanultak, az értelmiségiek, az orvosok, a tanárok, a diákok, a szerzetesek, a vallásos emberek, az előző rendszer hivatalnokai és katonái, akikkel minél előbb végezniük kellett. A városokat módszeresen kiürítették, az embereket hosszú menetekben terelték a vidéki területekre, a lakásokat kifosztották, a bankokat bezárták, a pénzt elégették, a templomokat és kolostorokat lerombolták, a kórházakat is kiürítették, a súlyos betegeteket megölték vagy sorsukra hagyták, a rádióadókat a kommunisták használták propaganda célokra. A hosszú és kimerítő menetelésben is sokan meghaltak, illetve útközben végeztek többekkel. A kivégzéseket a fanatikus kiskatonák végezték el, akik általában a legszegényebb, legtanulatlanabb rétegekből kerültek ki, és úgy érezhették, most lett belőlük valaki és bosszút állhatnak a gazdagokon. A kivégzések kíméletlenek és kegyetlenek voltak, gyakran agyonverték az áldozatokat, hogy spóroljanak a lőszerrel, de előtte a legtöbbször meg is kínozták a szerencsétleneket. A gyermekeket elszakították szüleiktől, és átnevelésre küldték, hogy a rendszer megbízható új generációja váljon belőlük.

A Vörös Khmer a gazdasági önállást akarta megvalósítani Kambodzsában, ezért minden erőforrást és munkaerőt a mezőgazdaság szolgálatába állítottak. Kényszermunkások tömegeit vetették be a cél elérése érdekében, akik az "új emberekből" kerültek ki. Azok, akikkel nem végeztek a földeken dolgoztak szinte egész napokat, alig aludhattak és élelmet se sokat kaptak, ezért ebben is rengetegen meghaltak. Főleg rizst termeltek, amit aztán exportáltak is Kínába. Az ipari termelés szinte teljesen leállt azzal, hogy a városokat kiürítették, néhány megbízható munkást engedtek csak vissza a gyárakba.

Pol Pot elbizakodottságában és önhittségében azt képzelte, hogy helyreállíthatja az egykori Khmer Birodalmat. Hamarosan konfliktusba került hajdani szövetségesével, Vietnámmal. Határvillongásokra és a kambodzsai vietnámi lakosság elleni atrociátásokra került sor. Vietnám többször tett kísérletet a megbékélésre, de Pol Pot túlértékelte saját erejét, és bízott Kína támogatásában, ezért nem engedett az ellenségességből. 1978 decemberében végül kenyértörésre került sor, és a vietnámi hadsereg bevonult Kambodzsában. A Vörös Khmer államának katonai gyengesége egyértelmű volt, a rendszer fokozatosan összeomlott, ahogy haladt előre a vietnámi hadsereg. 1979 január elejére elesett a főváros is, a Vörös Khmer pedig a nyugati határ erdőségeibe szorult, ahol évekig folytatták még a gerillaharcot.

A Vörös Khmer bukása után Kambodzsában a politikai és társadalmi rend évekig nem állt helyre. Az ország vietnámi megszállás alatt állt évekig, a Vörös Khmer tömeggyilkosságai pedig megtizedelték a lakosságot, egyes számítások szerint a lakosság negyede lelte halálát a kommunisták néhány éves uralma alatt, ami 2-3 millió főt jelent.

A Vörös Khmer a bukás után is reménykedett a politikai visszatérésben. Pol Pot sosem ismert el bűneit és sosem került elszámoltatásra. 1998-ban halt meg mielőtt kiadatták volna a kambodzsai kormánynak. Hogy öngyilkos lett, meggyilkolták vagy természetes úton halt e meg, máig vitatott. A Vörös Khmer 1999-ben szűnt meg véglegesen.

További érdekes részleteket olvashatsz a Vörös Khmer történetéről itt: A Vörös Khmer története.

Kövess minket Facebookon is: Szórakoztató történelem