Margit, Skandinávia egyesítője

2019.07.31

A legtöbben ismerjük, vagy legalábbis hallottunk már a Kalmári Unióról, ami néhány évtizedre egyesítette a skandináv államokat: Dániát, Svédországot és Norvégiát, azok függőségeivel, Finnországgal, Izlanddal, a Feröer-szigetekkel és Grönlanddal. A korban az egyik leghatalmasabb európai birodalma jött ekkor létre, de kevésbé közismert tény, hogy ennek a hatalma államnak az összekovácsolója egy asszony volt, I. Margit dán királynő.

Margit 1353-as születésekor Dánia, Svédország és Norvégia különálló királyságok voltak. A leánygyermek világrajövetelkor senki sem sejtette még, hogy Margit mit fog véghez vinni életében, a szokásos jövőt jósolták neki: kiházasítani lehetőleg egy királyi házba, ahol gyermekeket szül majd férjének, utódokat egy másik ország trónjára. Pont. Valóban a királyi hercegnőknek ennyi élet jutott osztályrészül, de Margit sorsa más irányt vett.

Tíz évesen feleségül adták a svéd trónörököshöz, Haakonhoz. Ez volt az első lépcsőfoka az egyesült Skandináviához vezető úthoz. Haakon apja norvég király is volt egyben, és Norvégiát fiának szánta, így Margit norvég királyné lett. 1370-ben megszületett fiúk, Olaf. Öt évvel később Olaf Dánia királya lett, ugyanis nagyapja (Margit apja) fiúutód nélkül hunyt el. Olaf kiskorúsága miatt Margit Dánia régense lett.

1380-ban Margit férje, Haakon is elhunyt, így Olaf már Norvégia királya is volt, Margit pedig továbbra is régensként kormányozta immár a két skandináv államot. 1387-ben váratlanul meghalt Olaf is, a bizonytalan helyzetben Margit továbbra is ellátta a régensi feladatokat, de tisztázatlan volt, kinek is lenne a régense?

Közben Svédországban is Margit számára kedvezően alakultak az események. A svéd nemesség elégedetlen volt királyukkal, Alberttel, akit el akartak távolítani, ehhez pedig Margit segítségét kérték. Az asszony komoly árat szabott ezért, a svédeket kötelezte, hogy ismerjék el őt úrnőjüknek (nem királynőnek), és bízzák rá az új király kijelölését. A nemesség elfogadta a feltételeket, Albertet eltávolították, és 1389-ben Skandinávia három királysága egyesült, Margit uralma alatt hatalmas birodalom összpontosult, ami Grönlandtól a finn területekig terjedt. Ezt nevezték 1396-tól Kalmári Uniónak.

Margitnak nem volt gyermeke, így a skandináv rendek elvárták, hogy utódot jelöljön ki. Ő nővére unokáját, Eriket választotta, aki csupán hét éves volt, ezért Margit még jó pár évig uralkodhatott Skandinávia felett, mint régens, habár Erik nagykorúvá válásakor is Margit volt a tényleges vezetője az Uniónak.

Margit energikus, intelligens, bölcs és igazságos uralkodóként maradt meg az emlékezetben. Nem háborúzott, egész életében a skandináv egységet akarta bebetonozni, amit végül is hosszú távon nem tudott elérni. Élete végén 1412-ben mégis háborúra készült, a Holstein-i Grófság ellen, viszont még a háború kitörése előtt nagy hirtelenséggel elhunyt.

Margit sikerrel egyesítette Skandináviát, és erős uralma alatt élete végééig tartós is maradt a Kalmári Unió. Utódai 1448-ig egyben tudták tartani az Uniót, utána viszont több évtizedes viszálykodás kezdődött a három királyság között, míg 1521-ben végleg megszűnt az Unió.

További érdekes részletekért kattints az alábbi linkre: I. Margit dán királynő, Skandinávia egyesítője.

Kövess minket Facebookon is: Szórakoztató történelem