Wales bukása

2019.06.22

A legtöbben jól ismerjük Skócia és Anglia sok évtizedes párviadalát, és a skótok elszánt küzdelmét az angol hódítás ellen, ehhez nem utolsó sorban a Mel Gibson-féle Rettenhetetlen című (történelmileg mellesleg meglehetősen pontatlan) mozifilm is hozzájárult. Viszont kevésbé vagyunk tisztában Wales és a walesiek hősies szabadságharcaival, amit az agresszív Angol Királyság ellen vívott, kevesebb sikerrel, mint a skótok. Ráadásul az angolok ellen harcoló két nép történetében összefonódásokat is találunk, mivel  I. Nyakigláb Edward angol király éppen Wales elfoglalása után fordult "ősellensége" Skócia és William Wallace ellen, amibe végül beletörött a bicskája.

Wales területe a XIII. századig a klánok uralma alatt álló, felszabdalt uradalmakból állt. Mígnem Nagy Llywelyn herceg egyesítette egész Walest, ezzel egy számottevő hatalmi tényezőt jelent meg Anglia közvetlen szomszédságában. III. Henrik angol király ezt nem tűrhette, és noha Llywelyn meghalt, az angolok megszállták Walest.

Hamarosan viszont a néhai nagyherceg unokája, Gruffud fia Llywelyn újra egyesítette a walesi klánokat. Ezt segítette, hogy Angliában nemesi felkelés tört ki Henrik uralma ellen, és a királyt börtönbe vetették. Llywelyn ekkor szövetségre lépett a lázadó angol urakkal, de a felkelést elárulták, és hamarosan leverték, Wales pedig egyedül maradt, kénytelen volt vazallusi esküt tenni az angol királynak, amivel Henrik pillanatnyilag megelégedett.

Amikor I. Edward követte apját az angol trónon, Anglia és Wales közötti kapcsolat megromlott, és hamarosan háború tört ki a két ország között. Nem meglepő, de Anglia került ki győztesen az összecsapásból, és ugyan Wales megőrizhette függetlenségét, területeket azért veszített.

Néhány évre rá, Llywelyn öccse, Dafydd felkelést robbantott ki az angol elnyomás ellen. Edward újra hadsereggel indult Wales ellen, de ez úttal szívós ellenállásba ütközött, és békét kért Walestől. Llywelyn herceg viszont nem fogadta el a békeajánlatot, és folytatta az angolok elleni harcokat. Edward viszont merénylőket küldött a hercegre, és meggyilkolták. Dafyddis az angolok kezére került, és felnégyelték, a walesi felkelés elbukott, az angolok feldúlták az országot és Angliához csatolták, a hercegi családot üldözték.

Az elkövetkező évtizedekben még számos felkelés robbant ki Walesben, megkeserítve Edward életét, de sikerük eleve halálra volt ítélve. Végül Edward fiát, a trónörököst nevezte ki walesi hercegnek, és azóta ez tradícióvá vált a mindenkori brit uralkodók között, hogy a trónörökös a walesi hercegi címet viseli.

További érdekes részletekért kattints az alábbi linkre: Wales bukása.

Kövess minket Facebookon is: Szórakoztató történelem